ЕкспертиИкономикаФинанси

Три причини средния българин да е по-беден от средния западняк

Текстът е копиран от имейл бюлетина на експерта и консултант по лични финанси Стойне Василев

Стойне Василев

Преди повече от 12 години, когато започнах да се занимавам по-активно с темата за личните финанси си зададох един въпрос „Защо средния гражданин на Западна Европа и САЩ е финансово по-добре от средния българин?“. Отговорът леко ме изненада и днес ще ти го споделя.

Нещата не са такива, каквито изглеждат

Очевидният отговор беше свързан с размера на възнагражденията, но истинските причини за финансовото благополучие на западните граждани се оказаха съвсем различни.

За начало ще започна с едно важно уточнение. Няма да търся причините за нашата бедност в петте века робство, в 45-те години комунизъм, в правителството или в това, че сме малка държава (което не е истина – ние сме средна европейска държава). Сигурно всички тези „беди“ са ни се отразили, но какво печелим, ако само си ги повтаряме?

За мен по-важният въпрос е какво може да направи всеки от нас с парите си от тук нататък, вместо да се оплаква. Няма да ти казвам и как да изкараш милиони за един ден, а ще ти споделя практически стъпки, които спазват обикновените западняци от доста поколения насам. Най-хубавото е, че всеки от нас може да започне да ги прилага в България още днес.

Причина №1 Инвестират в правилните инструменти

Непрекъснато се говори и коментира, че спестяванията на българите се увеличават. За съжаление, по-голямата част от нас знаят само един инструмент за инвестиции (ако може да се нарече така), и това са банковите депозити.

Според статистиката, над 85% от българите държат парите си там и вече имат над 65 милиарда лева в банките при нулеви лихви. Малко над 13% от спестяванията ни са в колективни схеми като взаимни фондове, застраховки „Живот“ със спестовен или инвестиционен елемент, доброволно пенсионно осигуряване и други, а под 1% са директните инвестиции в акции.

Няма статистика каква част от спестяванията на хората у нас са вложени в недвижими имоти, защото много малка част от тях се използват за инвестиционни цели. Също така, повечето наемодатели не декларират доходите си от наеми и няма как да се изготви надеждна статистика за тази инвестиция.

За разлика от нас, средния гражданин на западните страни прави доста по-добра диверсификация и използва принципа на „трикракото столче“ – най-стабилната структура. Това означава, че разпределя вложенията си основно в 3 инструмента, като те са относително еднакви като размер.

Над 35% от инвестициите на средния западняк са в споменатите по-горе колективни схеми и около 35% са директно в акции или чрез техния пенсионен план (важи главно за САЩ). Последното вложение е много важно за тяхното богатство, защото в дългосрочен план това е инструментът с най-висока средногодишна доходност (над 10%), въпреки временните колебания.

Ако искаш да инвестираш във взаимни фондове, това Тотално пълно ръководство е точно за теб.

Ако си любител на инвестирането в акции, това Ръководство за начинаещи ще ти помогне да направиш първите стъпки. Актуализирано е към 2021 година като вече е прочетено от над 100,000 души.

Последният крак в тяхното портфолио са имотите. Ръководството за това как да инвестираме в недвижими имоти и земя е твоето четиво. Накрая, една съвсем малка част от тяхното богатство е в депозити. Просто те не очакват да станат богати с почти нулеви лихви в банките и двуцифрена инфлация.

Причина №2 Имат повече от един източник на доходи

Статистиката на НСИ показва, че за миналата година близо 89% от доходите на българите идват от заплата, пенсия и социални помощи. Лошото в тази ситуация е, че ако останем без този източник на доходи (или той не покрива дори базовите ни нужди, както е с пенсиите), нашето финансово положение ще се влоши значително. За сравнение, в развити страни доходите от заплати и пенсии са около 50%, а останалите са главно от вложения в колективни инвестиционни схеми, акции, имоти и предприемачество.

В същото време приходите от собствен бизнес у нас са само 5.8%, което ни поставя на последно място в Европейския съюз и на едно от последните в света. Явно поговорки като „Уми, мама, за да не работиш“ и „Намери си сигурна работа, на която да се пенсионираш“ са дали своето отражение върху нас.

Само 0.7% от хората у нас имат други източници на доходи – предимно инвестиции, приходи от наеми на имоти, рента на земя или други. Ако приемем, че точно тази доходи са т.нар. „пасивни“, ние не знаем как да изкарваме пари от тях, а само ги коментираме в социалните мрежи.

Гражданите на западните страни имат доста повече източници на доходи. Освен приходите от пенсии и заплати, цели 27% са приходите им от инвестициите, които са направили. Доходите от бизнес са малко над 12%. Западняците разчитат и на приходи от отдаване под наем на недвижимо имущество (6%), както и на други източници (4%). Това им позволява да увеличат доходите си и да не зависят толкова от един източник на приходи.

Ако и ти искаш да имаш повече от един източник на средства, това Кратко ръководство за допълнителни доходи е добро начало.

Причина №3 Започват да инвестират рано

Информация кога започваме да инвестираме ние, българите, не можах да открия никъде, затова ще се позова не моя опит като консултант и данните, които съм събрал през последните близо 5 години. За дългосрочно инвестиране изобщо не може да се говори за българите под 30-годишна възраст. Дотогава, ние си купуваме кола, живеем под наем, после се женим или заживяваме на семейни начала, купуваме си жилище с ипотечен кредит и взимаме още важни житейски решения.

Едва, когато имаме деца се замисляме да спестим някой лев и да инвестираме. Минават още няколко години преди да решим къде ще вложим парите си (през това време те са в банката), какъв инструмент да изберем и по-колко лева на месец можем да заделим за това. Така неусетно минават още няколко години и на прага на 40-те си години започваме истинското инвестиране, което е на приливи и отливи. Причината е колебанието на финансовите и фондовите пазари, което ни кара да сме по-предпазливи.

Хората в западноевропейските страни и САЩ знаят много добре за силата на сложната лихва и започват да инвестират още като започнат да изкарват самостоятелно пари. Преди да получат първата заплата, те си наемат финансов консултант, който им дава препоръки как, в какво и по колко да инвестират, за да постигнат целите си – дом, нова кола, пенсиониране и други.

За тях, това не е даже избор, а знаят, че така се прави и не подлагат на съмнение тази практика. Така, за 30-40 години активна работа те спестяват достатъчно пари, за са си осигурят достойни старини и техния стандарт не намалява, когато се пенсионират, за разлика от този на българските пенсионери, които разчитат само на държавна пенсия.

Причина №4 Спестяват минимум 10% от доходите си

Колкото и спестовни да сме българите, като южен народ обичаме да се веселим, да ядем и да пием, без особено да се тревожим за утрешния ден. Това е и причината да заделяме за бъдещето си само между 3% и 4% от нашите доходи, според статистиката.

Основната причина, освен принципа „Живей за мига!“, са и високото ниво на кредитна задлъжнялост, от която не ни остават много свободни средства за инвестиране. Тези кредити също се ползват основно за потребителски цели – ремонти, почивки, битова техника, автомобили и други, като не малка част от дохода ни отива и за плащане на лихви, такси и комисионни към банките.

Западноевропейците и американците заделят и инвестират под различна форма между 10% и 15% от своите доходи. Освен, че тази сума е в пъти по-голяма като абсолютна стойност (заради по-високите заплати), разликата между 3% и 15% е пет пъти, което изобщо не е малко. Ако и ние започнем да инвестираме такава част от нашите текущи доходи, ще живеем доста по-добре в бъдеще.

Ако и ти си в тази графа, статията за 3-те финансови капана, в които попадат служителите с по-високи заплати, ще ти е полезна.

Това бяха трите основни разлики между това, което правим ние, и това, което прави един гражданин на Западна Европа или САЩ. Както видя, тези принципи не са трудни за изпълнение и всеки от нас може да ги приложи още днес в България. Само така ще може да ги настигнем някой ден. Дано да е по-скоро.

До скоро,
Стойне
Твоят личен финансов консултант

Изображение: Pig bank photo created by drobotdean – www.freepik.com